people_02

นาย เน คำวงค์ษา

ผลงานระดับนานาชาติ

2 เหรียญทอง เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ปี 2558

 

ผลงานระดับประเทศ

ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2558 เหรียญทอง 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

กีฬาแห่งชาติ 2 เหรียญทอง

กีฬาเยาวชน 2 เหรียญทอง

 

ผลงานด้านอื่นๆ

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558

ประเภท :

พุมเซ่