people_02

นางสาว กิตติญา จิตระบอบ

ผลงานระดับประเทศ

เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42“สุพรรณบุรีเกมส์”

เหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41“เชียงใหม่เกมส์”

เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40“พลบดีเกมส์”

เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555

เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2558

 

ผลงานด้านอื่นๆ

ได้รับใบประกาศนักเรียนต้นแบบ จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ได้รับใบประกาศคนดีศรี ว.ย. จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ได้รับใบประกาศสร้างเกียรติประวัติและชื่อเสียงด้านกีฬามาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับใบประกาศ สร้างเกียรติประวัติและชื่อเสียงด้านกีฬามาสู่จังหวัดขอนแก่น

ประเภท :

พุมเซ่