people_02

นางสาว ณิชาพัชร์ สายกระสินธุ์

ผลงานระดับประเทศ

กีฬาเยาวชน 1เหรียญทองแดง

กีฬาแห่งชาติ 1 เหรียญทองแดง

กีฬามหาวิทยาลัยกันเกราเกมส์ 2 เหรียญทอง

ชิงแชมป์ประเทศไทย 2 เหรียญเงิน 3เหรียญทองแดง

 

ผลงานด้านอื่นๆ

ได้รับเสื้อสามารถจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์

ได้รับใบกระกาศด้านสร้างชื่อเสียงในด้านกีฬาจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์

ได้รับใบประกาศด้านสร้างชื่อเสียงในด้านกีฬาจากจังหวัดราชบุรี

ประเภท :

พุมเซ่