people_02

นางสาว ฐิติมา สุธากุลวิรัฐ

ผลงานระดับประเทศ

เหรียญทองแดง ทีมหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่44 "นครสวรรค์เกมส์"

เหรียญเงิน คู่ผสม กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่44 "กันต์เกราเกมส์"

เหรียญเงิน เดี่ยวหญิง กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่44 "กันต์เกราเกมส์"

 

ผลงานด้านอื่นๆ

นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ปี2555-2557

เยาวชนดีเด่นจังหวัดเลย ปี2556

ประเภท :

พุมเซ่