people_02

นาย ณัฐวัศ ยอดเพ็ชร

เคียวรูกิ Class IR 
พุมเซ่ Class IR

ผลงาน

ตัดสินยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ตัดสินเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ

ประเภท :

พุมเซ่ / เคียวรูกิ