people_02

นางสาว กัญญารัตน์ มธุรการ

เคียวรูกิ Class 2

ผลงาน
กีฬาแห่งชาติ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ชิงแชมป์ยุวชน-เยาวชนแห่งประเทศไทย

ชิงแชมป์ประเทศไทย   และอื่นๆ

ประเภท :

เคียวรูกิ