people_02

นางสาว กวินลดา บุ้งทอง

เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน
1.ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
2.ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
3.Thailand taekwondo NOW26 championships            
4.การแข่งขันเทควันโดรายการ เพื่อฝันวีนเกียรติยศ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่มหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5. ซอง คิ ยอง คัพ

ประเภท :

เคียวรูกิ