people_02

นางสาว ชุณห์พิมาณ วรรณะภิระ

เคียวรูกิ Class IR

 

ผลงาน
เคยตัดสิน กีฬาGH Bank เทคควันโด ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

เคยตัวสินกีฬา อบจ. นครสวรรค์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 จ. นครสวรรค์

เคยตัดสินกีฬา BVG Champianchip 2015

เคยตัดสินกีฬา Kasetsart Championchip 2015

เคยตัดสินกีฬา GH Bank เทคควันโด ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

เคยตัดสินกีฬานักเรียนนักศึกษา ภาค 5  ประจำปี 2558

ประเภท :

เคียวรูกิ