news_icon

ขอให้นักกีฬามารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 22 ตุลาคม 2014 โพสต์โดย Admin Taekwondothai

ประกาศ

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

ที่ ส.ท.ท. พิเศษ/2557

เรื่อง   ขอให้นักกีฬามารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม 

 

ขอให้นักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่มีผลงานเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการแข่งขัน

ในรายการดังต่อไปนี้ มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ใน วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม  เวลา 16.00 น. 

ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด  สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยให้นำชุดเทควันโดและอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาด้วย

1. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30  จังหวัดศรีสะเกษ

2. การแข่งขัน GH Bank ยุวชน-เยาวชนเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (รุ่นอายุ 15-17ปี) 

3. การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 รุ่นประชาชนทั่วไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

             ประกาศ ณ  วันที่ 22 ตุลาคม 2557

 

                สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย