news_icon

คัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่เพื่อคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2nd Asian Cadet Poomsae Championships

วันที่ 25 มีนาคม 2017 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak