news_icon

คัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ นิวพุมเซ่ และพุมเซ่ฟรีสไตล์ เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2561

วันที่ 08 มกราคม 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak