news_icon

การอบรม Coach License Seminar 2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2019 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศการอบรม

สมัครอบรม

 

หมายเหตุ

- การอบรมจะจัดขึ้น 2 รอบ

- สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น จ่ายค่าสมัครอบรมในวันอบรมวันแรก