news_icon

ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่ที่ผ่านการคัดเลือกตัว เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2020 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak