news_icon

การสมัครรับทุนการศึกษาของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย

วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

แจ้งเรื่องการสมัครรับทุนการศึกษาของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย 
ขอให้นักกีฬาส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ  ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทางสมาคมฯ จะดำเนินการสมัครทางออนไลน์ให้ และส่งเอกสารให้กับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติภายในกำหนดเวลาที่กองทุนฯ กำหนด ตามรายละเอียดนี้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอรับทุนได้ที่
http://www.sportfund.or.th/index.php…

คู่มือการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
http://www.sportfund.or.th/index.php…