news_icon

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3

วันที่ 01 กรกฎาคม 2020 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

โครงการ

ใบสมัคร

 

-  ภาค 1      จ.ชลบุรี    โรงแรมนานาชาติบางแสน       ยกเลิก  ติดต่อได้ที่  คุณวิษณุ  พันพรหม                   โทร 081-8394643  

-  ภาค 2     จ.สุพรรณบุรี  โรงแรมคุ้มสุพรรณ             ยกเลิก ติดต่อได้ที่  คุณอรพินท์  บรรเทาวงษ์          โทร 0865293793 

-  ภาค 3     จ.อุดรธานี       โรงแรมเจริญโฮเต็ล          ระหว่างวันที่  10-12  สิงหาคม 2563  ติดต่อได้ที่  คุณกฤษฎา เพียยุระ                    โทร 095-663-5461

-  ภาค 4     จ.สงขลา         โรงแรมAC Sport Hotel   ระหว่างวันที่   3-5   สิงหาคม 2563 ติดต่อได้ที่  คุณธัญญ์วรรณวริน  วรโชติธนภัทร  โทร 0826626397

-  ภาค 5     จ.พิษณุโลก    โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์        ระหว่างวันที่   17-19  สิงหาคม 2563 ติดต่อได้ที่  คุณทนุชัย ประชาเกษม              โทร 0886954287