news_icon

ประกาศรับรองการจัดการแข่งขัน THAILAND RANKING BYLAW สำหรับการแข่งขันในปี 2564

วันที่ 08 ตุลาคม 2020 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

 

ใบคำร้องขอรับรองการแข่งขัน

 

**หมายเหตุ**

- ส่งใบคำร้องพร้อมแนบระเบียบการแข่งขัน

- หมดเขตยื่นคำร้อง 1 ธันวาคม 2563