news_icon

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค

วันที่ 02 มีนาคม 2021 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

โครงการอบรม

วันเวลาและสถานที่ อบรม

-  ภาค 1, 2 จ.ระยอง          รอระบุสถานที่

-  ภาค 3     จ.ขอนแก่น     โรงแรมเดอะเลค ขอนแก่น           ระหว่างวันที่   7-9   เมษายน 2564

-  ภาค 4     จ.กระบี่           โรงแรมปาหนันกระบี่รีสอร์ท       ระหว่างวันที่  29-31 มีนาคม 2564

-  ภาค 5     จ.เชียงใหม่     รอระบุสถานที่

 

สมัคร

** สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น **