news_icon

ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่ รุ่นยุวชน และ รุ่นประชาชน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2021 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak