news_icon

ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่รุ่นยุวชน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2021 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak