news_icon

คัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน 4th Asian Taekwondo Poomsae Championships 2016

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

           เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่เพื่อเก็บตัวฝึก สำหรับเข้า

ร่วมการแข่งขัน 4th Asian Taekwondo Poomsae Championships 2016

 

1. หลักการและเหตุผล

                ด้วยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่  รุ่นประชาชน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เข้าร่วมแข่งขันในรายการ 4th Asian Taekwondo Poomsae Championships 2016  ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559

2.   ประเภทของการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

            2.1 ประเภทพุมเซ่ทั่วไป(Recognized Poomsae Competition)อายุ18-30 ปี

2.2 ประเภทพุมเซ่ (Free Style Poomsae Competition)อายุ 18 ปีขึ้นไป (กติกาสหพันธ์เทควันโดโลกข้อที่ 6)

3.  คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกตัว

                3.1. ประเภทพุมเซ่ทั่วไป (Recognized Poomsae Competition)

1. นักกีฬาชาย และหญิง อายุระหว่าง 18-29 ปี (พ.ศ. 2541-2529) ตามกติกาของสหพันธ์เทควันโดโลก

2. เป็นนักกีฬาเทควันโดสายดำ รับรองโดยกุกกิวอน หรือ WTF

3. เป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันรายการต่างประเทศดังนี้

- 28th  SEA GAMES  SINGAPORE  2015

- 3rd Junior Asian Taekwondo Championships

4. เป็นนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ทอง เงิน ทองแดง ในปี 2558 ดังรายการต่อไปนี้

                                - กีฬาแห่งชาติ ปี 2557,2558

                                - กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2557,2558

                                - GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 และ 2558 รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป

                                - กีฬามหาวิทยาลัยปี 2558,2559

คุณสมบัติเฉพาะประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ (Free Style Poomsae Competition)

1.เป็นนักกีฬาเทควันโดสายดำ รับรองโดยกุกกิวอน หรือ WTF

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป

ท่าเตะที่ต้องทำ

-    Jump Side Kick

-    Jump Front Kick 3 เท้าขึ้นไป

-    กระโดดหมุนตัวเตะมากกว่า 360 องศาขึ้นไป

-     ท่ากระโดดตีลังกา

-      ท่ารำ Koryo

 

        4. นักกีฬาแต่ละคนสามารถเลือกสมัครเข้าคัดตัวได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

        5. หลักฐานการสมัคร

                - ใบสมัคร

                - รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร

                - สำเนาแสดงคุณวุฒิทางเทควันโด

                - ใบประกาศนียบัตร แสดงผลงาน

6. การรับสมัคร

รายละเอียด

วันที่

สถานที่

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 กุมภาพันธ์ 2559

 

ปิดรับสมัคร

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 15.00 น.

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย

ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกตัว

รอบที่ 1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

www.taekwondothai.com

 

กำหนดการคัดตัดตัวรอบที่ 1

เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 1 มีนาคม 2559

13.00 - 13.30 น.                นักกีฬาลงทะเบียน

14.00 น. เป็นต้นไปทำการคัดเลือกตัว

 

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัว

รอบที่ 1

วันที่ 2 มีนาคม 2559

www.taekwondothai.com

กำหนดการคัดตัดตัวเพื่อเป็นทีมชาติรอบสุดท้าย

 

วันที่ 10 มีนาคม 2559

13.00 - 13.30 น.                นักกีฬาลงทะเบียน

14.00 น. เป็นต้นไปทำการคัดเลือกตัว

 

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดตัวรอบสุดท้าย

วันที่ 11 มีนาคม 2559

www.taekwondothai.com

 

**หมายเหตุ***

   นักกีฬาพุมเซ่ฟรีสไตล์ คัดรอบที่2 จะทำการแจ้งให้ทราบเมื่อผู้ฝึกสอนเกาหลีเดินทางมาแล้ว

 

หมายเหตุ             กรุณาศึกษาข้อมูลด้านล่างอย่างละเอียดก่อนสมัคร *****

-    นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติไทยแต่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกซ้อมเพื่อคัดตัวรอบสุดท้าย

-     เนื่องจากระเบียบการแข่งขันในรายการ 4th Asian Taekwondo Poomsae Championships 2016
ยังไม่ระบุในรุ่นเยาวชน สมาคมฯจึงจำเป็นต้องคัดรุ่นประชาชนเท่านั้น

-     นักกีฬาที่แข่งขันในนามทีมชาติไทย ปี 2015

-     นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะทำการฝึกซ้อมรอบแรกก่อนแล้วจะทำการคัดเลือกในรอบสุดท้ายเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติ  ในช่วงการฝึกซ้อมเพื่อตัดตัว สมาคมฯไม่ได้จัดค่าอาหาร ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงให้

-     การส่งเข้าแข่งขันในแต่ละรายการนั้นเป็นสิทธิของสมาคมฯ ที่จะพิจารณานักกีฬาแต่ละคนตามความสามารถ เพื่อจัดส่งเข้าแข่งขันให้เหมาะสมต่อไป

 

  • ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์หมายเลข 02-3691518

                                                    

                                                      ประกาศ ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559   

                                                      สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

 

รายละเอียดโครงการ 

ใบสมัคร