news_icon

ระเบียบ การแข่งขัน GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

สมัคร Online  ตั้งแต่วันที่  1-20 มีนาคม 2559  ที่เว็บไซต์

http://fightingtkd.com/TKD_WEB/index.php?MatchId=125

เมื่อสมัครแข่งในเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมแนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่ง  มาที่    สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518 แฟกซ์ 02 – 3193869 (ส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 22 มีนาคม 2559) หากเลยเวลาที่กำหนดทางสมาคมจะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด

 

 

ค่าสมัคร แข่งขัน 

ต่อสู้ เดี่ยว 500 บาท

ต่อสู้ทีม  1,000 บาท

พุมเซ่ฟรีสไตล์เดี่ยว 500 บาท

พุมเซ่ฟรีสไตล์คู่ผสม 700 บาท

พุมเซ่ฟรีสไตล์ทีมผสม 1,000 บาท

 

โหลดระเบียบการแข่งขัน