news_icon

ประกาศ รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2014 โพสต์โดย Admin Taekwondothai

ประกาศ

สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. พิเศษ/2557

 

เรื่อง รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

 

ตามที่ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้เรียกตัวนักกีฬาที่มีผลงานเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จังหวัดศรีสะเกษ, การแข่งขัน GH Bank ยุวชน-เยาวชนเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (รุ่นอายุ 15-17ปี) และ การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 รุ่นประชาชนทั่วไป เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมและ ทำแข่งขันคัดเลือกตัวในรอบแรกไปในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ใคร่ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 • รุ่นเยาวชนชาย
 • รุ่นน้ำหนัก -45กก.
 • 1. ด.ช.ปฏิพัทธ์ รัตนพงษ์
 • 2. นายอุ้มบุญ โคกขุนทด
 • รุ่นน้ำหนัก -48กก.
 • 1. นายภัทร ตาตะสิงห์
 • 2. นายปุริม ปุรินทราภิบาล
 • รุ่นน้ำหนัก -55กก.
 • 1. นายณิชากร คำสุพรม
   
 • รุ่นประชาชนชาย
 • รุ่นน้ำหนัก-54กก.
 • 1. นายณัฐวุฒิ เจริญรักษ์
 • รุ่นน้ำหนัก -58กก.
 • 1. นายพิชญุตม์ ทิพยรัตนวงศ์
 • รุ่นน้ำหนัก-68กก.
 • 1. นายพีรพัฒน์ จรัสศรี
   
 • รุ่นเยาวชนหญิง
 • รุ่นน้ำหนัก -46กก.
 • 1. นางสาวรวิภา ศิริสมบูรณ์วัฒนา
 • 2. นางสาวธมนณัฏฐ์ แสงจันทร์
 • รุ่นน้ำหนัก -49กก.
 • 1. นางสาวธีรนาฏ คำนวน
 • 2. นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ
 • รุ่นน้ำหนัก -52กก.
 • 1. นางสาวเบญจรัตน์ อย่างตระกูล
   
 • รุ่นประชาชนหญิง
 • รุ่นน้ำหนัก-46กก.
 • 1. นางสาวสกุลทิพย์ แก้วสังข์
   

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมใน วันจันทร์ที่ 12มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยให้นำชุดเทควันโดและอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาด้วย


 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 


ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย


 

PDF Download