news_icon

ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขัน Thailand Taekwondo Now26 Championships 2016

วันที่ 15 มิถุนายน 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

สมัคร Online 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  26  กรกฎาคม 2559  ที่เว็บไซต์ www.thannam.net  เมื่อสมัครแข่งในเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมแนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่ง  มาที่    สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518 แฟกซ์ 02 – 3193869 (ส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 พร้อมชำระค่าสมัครแข่งขัน) หากเลยเวลาที่กำหนดทางสมาคมฯ จะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด และจะแจ้งกำหนดการการแข่งขันภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่เว็บไซต์ www.taekwondothai.com

 

*** จะจัดคู่สายใหม่ในวันประชุมผู้จัดการทีม ***

 

โหลดระเบียบการ

สมัคร online