news_icon

เรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2016 World Junior Championships

วันที่ 01 สิงหาคม 2016 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ขอให้นักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่มีผลงาน เหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการแข่งขันในรุ่นเยาวชน อายุระหว่าง 15-17 ปี (พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544)

 ตามรายการดังต่อไปนี้

  1. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32  จังหวัดสุพรรณบุรี
  2. การแข่งขัน GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 
  3. การแข่งขัน Now26 Thailand taekwondo now26 championships 2016 (แข่ง5-7 ส.ค.59)

            มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559  เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยให้นำชุดเทควันโดและอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาด้วย 

 

ประกาศ