เอกชัย บำเรอโชค

Aekchai Bumroechoke

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3 พุมเซ่ Class 3