นางสาวอิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์

Aitsaree Suphalerdjaruphat

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 2

ผลงาน

- Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2020, นครราชสีมา

- การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 Army Games 2018, สงขลา

- GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2017, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 2561, ปทุมธานี

- GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2016, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี