อัครพร โบสุวรรณ์

Akarapon Bosuwan

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

-THAILAND INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
-ASIAN TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP 2019 (VIETNAM)
-The 2nd ASIA CADET TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2017 (VIETNAM)

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทต่อสู้
- GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทพุมเซ่
- กีฬาแห่งชาติ
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- คัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- คัดภาคกีฬาแห่งชาติ
- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- คัดตัวนักกีฬาทีมชาติ Olympics
- คัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ประเภทต่อสู้
- คัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ประเภทพุมเซ่
- คณะทำงานผู้ตัดสินในการอบรมและทบทวนกติกาประเภทต่อสู้และพุมเซ่