บงกชพร พัฒน์แช่ม

Bongkotporn Patchaem

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 1

ผลงาน

- Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทต่อสู้)

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทพุมเซ่)

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

- คัดภาคกีฬาแห่งชาติ

- คัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ