บุญยนุช วิไลประภากร

Boonyanuch Wilaiparpakon

ผู้ตัดสิน ประเภท: พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

- The5th KUkkiwon Cup Thai-Korean Taekwondo Championships