ชลาลัย เชื้อทอง

Chalalai Chuathong

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 1

ผลงาน

- คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด Asian Qualification for Tokyo Olympic Game 2020
- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต
- คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด World Taekwondo Cadet Championship 2019
- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
- Thailand International Taekwondo Championship 2019
- ( BEST REFEREE AWARD. )Thailand International Taekwondo Championship 2019
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือก ภาค 4 จังหวัดชุมพร
- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือก ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560