ชูชีพ โพธิ์พันธุ์

CHUCHEAP PHOPHAN

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3 พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563

- THAILAND KIMUNYONG OPEN AYUTHAYA TAEKWONDO OPEN CHAMPION SHIP ปี 2562

- GH BANK​ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2559

- GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2558

- PATTAYA MARTIAL ARTS GRAND CHAMPIONSHIP ปี 2558

- กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

- TIGER THAI SONGKI YOUNG CUP ครั้งที่ 10 ปี 2557

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จังหวัดศรีษะเกษ ปี 2557

- GH BANK​ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2557

- GH BANK​ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2556

- คัดตัวแทนภาค 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 จังหวัดปทุมธานี ปี 2556

- RDC Invitation Taekwondo Championship ปี 2551

- กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2550

- คัดตัวแทนภาค 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 21 จัดหวัดนครปฐม ปี 2547

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 จังหวัดน่าน ปี 2546