กนกกาญจน์ ยมจินดา

KANOKKARN YOMJINDA

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- Buriram Taekwondo Championship 2020