กัญญาภัทร แก้วใหญ่

Kanyapat Kaewyai

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 2 พุมเซ่ Class 2

ผลงาน

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

- GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภทท่ารำ

- คัดภาค 4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- คัดภาค 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี

- GH Bank เทควัน ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

- คัดภาค 5 กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ประจำปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก

- GH Bank เทควัน ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560