กิตติยา สุวรรณวิสิทธิ์

KITTIYA SUWANWISIT

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 2 พุมเซ่ Class 2

ผลงาน

- GH Bank เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประชาชน ประจำปี 2560-2562

- GH Bank เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย เยาวชน ประจำปี 2560-2562

- คัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2561 จังหวัด หนองคาย

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2561 จังหวัดน่าน

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

- กีฬามหาวิทยาลัย ปี 2561 ที่ธัญบุรี

- THAILAND INTERNATIONNAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019