กฤษดา เพียยุระ

Kritsada Piayura

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3 พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- GH Bank Taekwondo Poomsae Thailand Championships 2020 มหาวิทยาลัยรังสิต