กุลพรภัสร์ ยศฐเศรษฐ์

KUNLAPORNPAS YOSTASET

ผู้ตัดสิน ประเภท: พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทพุมเซ่ ท่ารำ ประจำปี 2560-2563