นิชาภัทร คลังสมบัติ

Nichapat Klungsombut

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

-GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

-GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

-GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

-GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2017, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- AU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018

- AU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019