นนทวรรษ อะมะระกุล

Nontawat Amarakul

ผู้ตัดสิน ประเภท: พุมเซ่ Class IR

ผลงาน

- 2nd China Poomsae lovers online championship, 2021

- 1st China Poomsae lovers online championship, 2020

- 1st Philippines International Virtual Poomsae Championship, 2020

- Jeong master offline world deaf poomsae open, 2020

- Malaysia MBW international invitation taekwondo championship, 2018

- world taekwondo heros's cup nanjing station China, 2018

- GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558- 2563 ประเภทท่ารำ