ณัฐวรรณ แก้ววิลัย

Nuttawan Kaewwilai

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 2

ผลงาน

-GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภทต่อสู้

-GH Bank Thailand International taekwondo championships 2019

-8th Kukkiwon Cup Hanmadang Choi Young Seok RSU International Taekwondo Championship 2020 G-4

-GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทต่อสู้

-GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคียวรูกิ

-7th Kukkiwon Cup International Choi Young Seok Taekwondo Championship 2019

-GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ประเภทต่อสู้

-GH Bank Taekwondo Thailand Leauge 2018