ปวรัฐ ภู่ขันเงิน

Pawarat Phukhan-ngoen

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 2

ผลงาน

-GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภทต่อสู้

-GH Bank Thailand International taekwondo championships 2019

-8th Kukkiwon Cup Hanmadang Choi Young Seok RSU International Taekwondo Championship 2020 G-4

-คัดภาค 4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2562

-GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทต่อสู้

-GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคียวรูกิ

-กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ปี 2561

-กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

-7th Kukkiwon Cup International Choi Young Seok Taekwondo Championship 2019

-GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ประเภทต่อสู้

-GH Bank Taekwondo Thailand Leauge 2018

-6th Kukkiwon Cup Thai-Korean Choi Young Seok Teakwondo Championship 2018

-GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ประเภทต่อสู้