ภัทรวรรณ จันทร์บรรจง

Phatthrawan Chanbanchong

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2020, นครราชสีมา

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2019, พัทยา