พิรุฬรัตน์ พูลสมบัติ

Piroonrat Poonsombat

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

-Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

-GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

-GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

-GH Bank Taekwondo Thailand League 2018

-GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2017, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2020, นครราชสีมา

-AU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019