ภรณ์ทิพย์ ถาวรประดิษฐ์

PORNTHIP THAWORNPRADIT

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 1 พุมเซ่ Class 1

ผลงาน

- คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด ASIAN QUALIFICATION FOR TOKYO OLYMPIC GAME 2020

- กีฬามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต

- คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด WORLD TAEKWONDO CADET CHAMPIONSHIP 2019

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

- THAILAND INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

- คัดภาค 4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน

- กีฬามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

- คัดภาค 4 กีฬาเยาวชนแห่งาติ ประจำปี 2561 จังหวัดชุมพร

- คัดภาค 4 กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดพัทลุง

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดชุมพร