ศศิธรณ์ แสนปาง

Sasithorn Seanpang

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2020, นครราชสีมา

- ลีคอีสาน 2020