ศุภวิชฐ์ หร่มวิสัย

Suppavit Romvisai

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

- Kukkiwon cup International Choi Young Seok Taekwondo championship 2019

- Kukkiwon Cup International Choi Young Seok Taekwondo Championship 2018

-Taekwondo Thai Premier League 2017 สนาม1 มหาวิทยาลัยรังสิต

- Taekwondo Thai premier league 2017 สนาม2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Taekwondo Thai premier league 2017 สนาม3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี