สุทธิศรี มณีรัตนโศภิต

Suttisri Maneerattanasopit

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR พุมเซ่ Class IR

ผลงาน

- THAILAND INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019

- Asia University Taekwondo Championship (Loas)

- GH Bank ประจำปี 2560-2563 เยาวชน-ประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย