เทพาหัตถ์ จิตต์รักมั่น

Tepahat Jitrakmun

ผู้ตัดสิน ประเภท: พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2563 ประเภทท่ารำ