ธนิก เหล่าเกษมสุข

Thanik Laokasemsuk

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทบประจำปี 2562