ฐิตินันท์ ชลวานิช

Thitinun Chonvanich

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 2 พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- THAILAND INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

- คัดภาค 3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 จังหวัดบึงกาฬ

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดชุมพร-ระนอง

- คัดภาค 2 กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดอ่างทอง

- กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย

- คัดภาค 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดอ่างทอง

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน

- คัดภาค 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์