ทศพล ทองทา

Thossaporn Thongta

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class 3

ผลงาน

- Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

- GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

- GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

- GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2017, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- AU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018

- AU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019